Alusta projektiga

← Mine tagasi teenuste listi

Paberi standardformaadid

ISO 216 on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) määratud standard kirjapaberi suurustele.

Standardi võttis esmalt kasutusele DIN (Saksa Standardiorganisatsioon sks. k. Deutsche Institut für Normung) 1922. aastal Saksamaal.

ISO 216 määratleb kolm paberisuuruse seeriat: A, B ja C.  C-seeria on peamiselt kasutusel ümbrikute puhul.

A0 suurus on määratud nii, et selle pindala on 1 m².  Järgnevad suurused — A1, A2, A3 jne — määratletakse eelnevat suurust lühema küljega paralleelselt poolitades. Enim levinud paberi suurus on A4, mille mõõdud on 210 × 297 mm.

ISO 216 A, B, C seeriate mõõdud (mm x mm)

A B C
0 841 × 1189 1000 × 1414 917 × 1297
1 594 × 841  707 × 1000  648 × 917
2 420 × 594  500 × 707  458 × 648
3 297 × 420  353 × 500  324 × 458
4 210 × 297  250 × 353  229 × 324
5  148 × 210  176 × 250  162 × 229
6  105 × 148  125 × 176  114 × 162
7  74 × 105  88 × 125  81 × 114
8  52 × 74  62 × 88  57 × 81
9  37 × 52  44 × 62  40 × 57
10  26 × 37  31 × 44  28 × 40

A_size Vaba Maa

 

Päringuvorm